تحویل کارنامه دانش آموزان و برگه شرایط ثبت نام به اولیا محترم

در روز های دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 16 خردادماه 1401 تا 18 خردادماه 1401 کارنامه تحصیلی دانش آموزان تمامی پایه ها با مشارکت معاونین محترم و معلمین گرامی تحویل اولیا محترم گردید. همچنین همزمان با تحویل کارنامه ، برگه شرایط ثبت نام در سال تحصیلی 1402-1401 به اولیاء محترم توزیع و شرایط برای ایشان توضیح داده شد و زمان ثبت نام قطعی به اولیاء محترم اعلام گردید. لازم به ذکر است زمان ثبت نام قطعی میان پایه ها از روز شنبه مورخ 21 خردادماه 1401 شروع و تا روز چهارشنبه مورخ 8 خردادماه 1401 ادامه خواهد داشت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20